I am here to reflect your highest possibility. Remember, you are the Master of yourself.

Source Talk: Rules of Money

https://www.youtube.com/watch?v=rXLjFBtlt98&t=1367s

Source Talk is a monthly talk show by Diviners Movement to help you answer burning questions from a spiritual perspective.

Today’s episode is “The Rules of Money”. You will know the Secret: money is the medium to our human’s energy and learn how to say goodbye to money pressure once and for all.

The program will be held at 20:00 on the 1st day of the lunar calendar every month!

Learn more at the website: www.diviners.in

BÀI VIẾT

Video Tỉnh thức

Nơi bạn được chia sẻ và đón nhận những bài học về phương pháp chữa lành, câu chuyện chuyển hóa và hành trình thức tỉnh thông qua Nghệ thuật và Thiền định. Hãy là một Vị thầy, hãy là nguồn cảm hứng vô tận của sự Khai sáng và tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn!

Contact Me on Zalo