Namaste!

Tôi ở đây để phản chiếu những khả năng cao nhất của bạn. Hãy nhớ rằng, bạn chính là Vị thầy của chính mình!

Thời đại mới – thời đại Tâm linh – Thông điệp từ Master Oneness ngày thứ 76

Thời đại mới-thời đại Tâm linh.

Một thời đại mới là một phiên bản cập nhật của cuộc sống trong đó tất cả các giáo điều và sự kỳ thị thuộc về ‘thời đại cũ’ được sàng lọc kỹ lưỡng thông qua niềm tin tôn giáo, sự kiểm soát quần chúng, và cả các thao túng nhân danh dòng dõi và hệ thống tâm linh truyền thống.

Thời đại mới là một lối sống tập trung vào sự phát triển cá nhân, khám phá bản thân và các phương pháp tiếp cận toàn diện đối với tâm linh và sức khỏe.

Phong trào này thường được coi là vượt ra khỏi những niềm tin tôn giáo giáo điều, truyền thống và là một bước tiến tới một cách tiếp cận cá nhân hóa và trung dung hơn đối với tâm linh.

Một trong những khía cạnh quan trọng của Thời Đại Mới là nhấn mạnh vào kinh nghiệm cá nhân.

Thay vì dựa vào uy quyền hoặc truyền thống bên ngoài, những người thực tập trong Thời đại Mới tìm kiếm câu trả lời và sự thật của chính họ thông qua nội quan, thiền định và các thực hành tâm linh khác.

Cách tiếp cận này khuyến khích mọi người kiểm soát hành trình tâm linh của chính họ và tin tưởng vào trực giác và hướng dẫn bên trong của chính mình.

Một khía cạnh quan trọng khác của Thời đại Mới là cách tiếp cận toàn diện đối với sức khỏe.

Thay vì tập trung vào sức khỏe thể chất một cách cô lập, những người thực tập trong Thời đại Mới thường tìm cách tích hợp tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của họ, bao gồm sức khỏe thể chất, tinh thần, tình cảm và tâm linh, để đạt được cảm giác cân bằng và hạnh phúc.

Cách tiếp cận toàn diện này thường liên quan đến các thực hành như yoga, thiền, ayurveda, sống có ý thức và bền vững cũng như các phương thức chữa bệnh thay thế cho các phương pháp hiện tại.

Thời đại mới cũng đáng chú ý vì nó bao hàm sự đa dạng về lĩnh vực tâm linh và bác bỏ ý tưởng rằng chỉ có một con đường dẫn đến sự thật. Những người thuộc Thời đại Mới thường lấy cảm hứng từ nhiều truyền thống và thực hành tâm linh khác nhau, bao gồm tâm linh phương Đông, tâm linh người Mỹ bản địa và tâm lý học hiện đại, v.v.

Cách tiếp cận trung dung này cho phép các cá nhân tạo ra những con đường tâm linh độc đáo của riêng họ, phản chiếu niềm tin, kinh nghiệm và sở thích của chính họ.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không phải ai cũng nhìn nhận Thời đại Mới theo hướng tích cực. Một số nhà phê bình cho rằng phong trào này mơ hồ, thiếu thực tế và dễ bị thao túng và lợi dụng. Những người khác đặt câu hỏi về tính hợp lệ của các tuyên bố và thực hành của phong trào và lo lắng rằng mọi người có thể bị lôi cuốn khỏi các cộng đồng tôn giáo truyền thống và các hệ thống hỗ trợ các tôn giáo ấy.

Bất chấp những lời chỉ trích này, Thời đại mới vẫn tiếp tục là một phong trào phổ biến và có ảnh hưởng, truyền cảm hứng cho mọi người từ mọi tầng lớp xã hội đang tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân và thế giới. Cho dù một người có chấp nhận Thời đại Mới hay không, rõ ràng là nó đại diện cho một sự thay đổi sâu sắc trong cách mọi người nghĩ về tâm linh và vị trí của họ trên thế giới này.

Tóm lại, Thời đại mới là một phong trào năng động và đang phát triển, bao gồm trong đó nhiều đức tin, thực hành và quan điểm khác nhau. Về cốt lõi, đó là lời kêu gọi mọi người thức tỉnh thông qua sự thật của chính họ, kiểm soát hành trình tâm linh của họ và chấp nhận một cách tiếp cận toàn diện và cá nhân hóa hơn đối với tâm linh và sức khỏe.

Cho dù một người có xác định là Người (thuộc thời đại) mới hay không, thì sự nhấn mạnh của phong trào vào sự phát triển cá nhân và khám phá bản thân có thể là nguồn cảm hứng cho bất kỳ ai đang tìm cách sống một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn hơn.

Khả năng thực hành tâm linh thời đại mới:

Tâm linh Thời đại Mới thường cởi mở với sự hợp tác và cộng tác vượt ra ngoài giới hạn của bản sắc tôn giáo và nhóm truyền thống. Cách tiếp cận này đánh giá cao sự thống nhất vốn có và tính liên kết với nhau của tất cả mọi thứ, thừa nhận rằng sự khác biệt của chúng ta chỉ là bề ngoài và tất cả chúng ta cuối cùng đều là một phần của một tổng thể lớn hơn.

Những người thực hành trong Thời đại Mới có thể làm việc với những người có nguồn gốc tôn giáo hoặc văn hóa khác nhau, nhận ra rằng con đường tâm linh của họ không loại trừ lẫn nhau mà bổ sung cho nhau. Điều này cho phép một cách tiếp cận tâm linh cởi mở và toàn diện hơn, nơi các cá nhân có thể học hỏi lẫn nhau và cùng nhau phát triển, bất kể xuất thân hay tín ngưỡng của họ như thế nào.

Ngoài ra, tâm linh trong Thời đại Mới thường thúc đẩy ý tưởng rằng tất cả chúng ta đều là những người đồng sáng tạo ra thực tại của chính mình, và rằng những suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta có sức mạnh định hình thế giới của chúng ta. Điều này khuyến khích mọi người cùng hướng tới một mục tiêu chung, chẳng hạn như phát triển cá nhân, thay đổi xã hội hay bảo tồn môi trường.

Bằng cách nhận ra sự phụ thuộc lẫn nhau và chia sẻ trách nhiệm đối với sự thịnh vượng của thế giới này, những người thực hành trong Thời đại Mới có thể hợp tác theo những cách vượt qua sự chia rẽ truyền thống và tạo ra sự thay đổi tích cực trong cộng đồng của họ và cả thế giới nói chung.

Phong trào Thời đại mới rất muốn khám phá tầm quan trọng của trách nhiệm cá nhân và sự tự phản chiếu, nhận ra rằng sự phát triển tâm linh của chúng ta là một quá trình liên tục và mỗi cá nhân đều có khả năng nhận thức được sự thật của chính mình và sống hết mình.

Bằng cách cùng làm việc và hỗ trợ lẫn nhau trên hành trình này, những người thực hành trong Thời đại Mới có thể tạo ra một cộng đồng hỗ trợ và nâng cao tinh thần vượt qua bản sắc tôn giáo và nhóm truyền thống, đồng thời tôn vinh những món quà và quan điểm độc đáo mà mỗi cá nhân được ban tặng.

Thế hệ tâm linh Cũ và Mới:

‘Tâm linh Cũ’ đề cập đến các tín ngưỡng và thực hành tôn giáo và triết học đã được thiết lập, thường có lịch sử lâu đời và các giáo lý truyền thống, chẳng hạn như Cơ đốc giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, v.v.

Tâm linh thời đại mới là một phong trào hiện đại được đặc trưng bởi sự kết hợp trung dung giữa tín ngưỡng và thực hành rút ra từ các truyền thống tâm linh, thần bí và tôn giáo khác nhau, cũng như các quan điểm tâm lý và tự lực. Tâm linh thời đại mới thường nhấn mạnh kinh nghiệm cá nhân, sự phát triển cá nhân và tập trung vào thời điểm hiện tại.

Cả tâm linh Cũ và Mới đều tập trung vào tâm linh và sự phát triển cá nhân, nhưng có những khác biệt đáng kể trong niềm tin, thực hành và cách tiếp cận của họ. Tâm linh Cũ thường có cách tiếp cận có cấu trúc và thứ bậc hơn với một tập hợp niềm tin và thực hành rõ ràng, trong khi tâm linh Mới có xu hướng cá nhân chủ nghĩa và cởi mở hơn, khuyến khích mọi người tìm ra con đường của riêng họ và tạo ra niềm tin của riêng họ.

Về mặt kết nối, tâm linh thời đại mới được ảnh hưởng và kết hợp các yếu tố từ các truyền thống và thực hành tâm linh cũ hơn, nhưng cũng được rút ra từ các nguồn gần đây hơn như tâm lý học và văn hóa đại chúng. Một số người cũng có thể di chuyển qua lại giữa Cũ và Mới trong suốt cuộc đời của họ, hoặc pha trộn các yếu tố từ cả hai trong niềm tin và thực hành cá nhân của họ.

Tại sao đây là kỷ nguyên của Tâm linh Thời đại Mới:

Thế giới ngày nay đang trải qua một sự thay đổi hướng tới tâm linh, sự phát triển cá nhân và sức khỏe toàn diện, và thời đại này thường được gọi là “tâm linh thời đại mới”. Sự thay đổi này đang diễn ra vì nhiều lý do, bao gồm những tiến bộ trong công nghệ, những thay đổi trong cách mọi người suy nghĩ và những gì họ coi trọng, và sự thừa nhận rằng tôn giáo truyền thống và các thể chế chính thống không phải lúc nào cũng đáp ứng nhu cầu của mọi người.

Công nghệ đang đóng một vai trò to lớn trong sự thay đổi này, giúp mọi người dễ dàng khám phá và tìm hiểu về các tín ngưỡng và thực hành tâm linh khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Không chỉ vậy, công nghệ còn được sử dụng để nâng cao trải nghiệm tâm linh, chẳng hạn như thông qua thiền định, hình dung và thực hành chữa bệnh bằng năng lượng.

Ngay cả khoa học cũng đang bắt đầu hỗ trợ một số ý tưởng và thực hành liên quan đến tâm linh và sự phát triển cá nhân. Ví dụ, nghiên cứu đã chỉ ra rằng các thực hành tâm linh như thiền chánh niệm có thể có tác động lớn đến sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta. Tâm linh có thể được liên kết với hạnh phúc. Mặc dù không phải tất cả các khía cạnh của tâm linh đều có bằng chứng khoa học đằng sau, nhưng sự quan tâm và hiểu biết ngày càng gia tăng về những chủ đề này cho thấy rằng xu hướng hướng tới tâm linh và sự phát triển cá nhân này vẫn sẽ tiếp tục.

Tâm linh ‘Thời đại mới’ có thể giúp bạn đạt được sự nhận biết (giác ngộ) như thế nào:

Khai sáng là một hành trình, không phải là một điểm đến. Đó là một trạng thái nâng cao ý thức, hiểu biết và nhận thức. Dưới đây là một vài thực hành có thể giúp bạn tiến gần hơn tới giác ngộ:

  • Chánh niệm và thiền định: Thực hành chánh niệm và thiền định có thể giúp bạn tĩnh lặng tâm trí, nâng cao khả năng tự nhận thức và phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản chất của thực tại.
  • Tự suy ngẫm (phản chiếu): Tham gia vào quá trình tự suy ngẫm và xem xét nội tâm có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của mình cũng như cách chúng định hình trải nghiệm của bạn về thế giới.
  • Nghiên cứu và học hỏi: Đọc sách, tham dự hội thảo và tìm kiếm những vị thầy tâm linh để hiểu sâu hơn về tâm linh và bản chất của thực tại.
  • Trau dồi lòng trắc ẩn và sự đồng cảm: Thực hành lòng trắc ẩn và sự đồng cảm có thể giúp bạn phát triển hiểu biết sâu sắc hơn về mối liên hệ lẫn nhau của vạn vật và tăng cảm giác kết nối của bạn với người khác.
  • Tham gia phụng sự: Tình nguyện và giúp đỡ người khác có thể giúp bạn vượt qua cái tôi của chính mình và trải nghiệm sự liên kết của vạn vật.

Tìm hiểu về Master Oneness

Master Oneness là thiền sư, bậc thầy nghệ thuật chuyển hóa. Thông qua quá trình thực hành tĩnh lặng 365 ngày, thầy quyết định mỗi ngày sẽ gửi đến bạn những thông điệp thiêng liêng.

Đây là giai đoạn thầy sẽ chuẩn bị cho hành trình lan tỏa lối sống tỉnh thức một cách độc đáo, hấp dẫn thông qua việc viết sách và đặc biệt là nghệ thuật thứ 7.

Tất cả các chương trình sắp tới bạn sẽ kết nối về mặt năng lượng với thầy thông qua sự hiện diện của thầy và đón nhận những thông điệp từ thầy. (Thầy sẽ viết thông điệp mỗi ngày và đội ngũ sẽ truyền tải trực tiếp đến bạn).

https://youtu.be/cUT7tvynX94

Xem thêm những thông điệp tiếp theo của Master Oneness

Hiện tại Master Oneness đang trải qua hành trình tĩnh lặng tại Diviners Ashram – Không gian miễn phí dành cho cộng đồng để hỗ trợ chuyển hoá và thực hành lối sống tỉnh thức.

Đồng hành cùng Master Oneness và Diviners Ashram

Ngân hàng: MB Bank (Ngân hàng Quân đội)

Số tài khoản: 1540

Tên chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thúy Ngân

Nội dung chuyển khoản: Họ tên – Số điện thoại – DivinersAshram

Viết một bình luận

BÀI VIẾT

Blogs & News

Nơi bạn được chia sẻ và đón nhận những bài học về phương pháp chữa lành, câu chuyện chuyển hóa và hành trình thức tỉnh thông qua Nghệ thuật và Thiền định. Hãy là một Vị thầy, hãy là nguồn cảm hứng vô tận của sự Khai sáng và tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn!

Cái chết là một sự dịch chuyển - Thông điệp từ buổi thiền...
Thông điệp khai khẩu của Master Oneness vào ngày 19/11/20...
“Khiêu Vũ với Sự Thật: Câu Chuyện của Sự Hợp Nhất” - Thôn...
"Những Biểu Hiện của Vô Hạn: Sức Mạnh Vô Biên sự Kết Hợp ...
"Vẻ Đẹp Tâm Hồn: Hành Trình Thức Tỉnh Tâm Linh Thông Qua ...
Nghệ Thuật Vĩ Đại của Lời Chúc: Nuôi Dưỡng Năng Lượng Tíc...
Nuôi Dưỡng sự Tự Tin và tính Chính Trực Trên Hành Trình c...
Đón nhận những thăng trầm của cuộc sống bằng lòng biết ơn...
Hướng tới Con đường Thanh lọc Nghiệp quả: Chuyển hóa Tiêu...
"Vượt qua tâm thế nạn nhân: Làm chủ nghệ thuật sống đáng ...
“Chân trời sức mạnh: Đón nhận tầm nhìn rộng lớn hơn” - Th...
Ảnh hưởng của vòng tròn bên trong: Nuôi dưỡng bản chất củ...
"Từ bề mặt đến tâm hồn: Khám phá chiều sâu niềm tin trong...
“Bức Tranh Sự Sống: Những Đặc Quyền Và Thách Thức" - Thôn...
"Làm chủ sự chánh niệm: Thiền chuyển hóa thói quen như th...
"Làm Chủ Sự Ưu Tiên: Giải Phóng Siêu Năng Suất Của Bạn" -...
"Hòa hợp bên trong: Hành trình quy hàng và bản ngã" - Thô...
"Sức mạnh của sự chính trực: Xây dựng niềm tin trong các ...
"Hạnh phúc vượt trên vật chất: Hướng đến sự giác ngộ" - T...
"Xây dựng câu chuyện chân thực: Sức mạnh của việc chia sẻ...

Diễn giả về Môi trường

AA23 - Michelle Carrera

Michelle Carrera

Nhà hoạt động xã hội về thuần chay
Minh Phương

MINH PHƯƠNG

Thành viên Concious Teens

Phương biết đến dự án Teen tỉnh thức cách đây 4 tháng, ban đầu bạn ấy không nghĩ nó là sự tình cờ mà là Vũ trụ gửi mình một cơ hội để bạn ấy chuyển hóa bản thân, và Phương nắm bắt điều đó. Phương muốn nói rằng thật sự rất hạnh phúc khi được tham gia vào dự án, được làm việc cùng những người bạn tỉnh thức, luôn nâng đỡ bạn ấy và cùng có sự nhất quán trong mục tiêu là giúp đỡ những người khác. Minh Phương mong có thể đưa Teen tỉnh thức tới thật nhiều bạn trẻ khác để họ nhận ra vẻ đẹp bên trong họ và bắt đầu quá trình chuyển hóa.

Thiên An

THIÊN AN

Thành viên Concious Teens

Luôn hướng đến một cuộc đời hoà hợp giữa con người với con người và với thiên nhiên. Đối với bạn ấy, mỗi ngày trôi qua đều là những cơ hội trải nghiệm tuyệt vời để hiểu sâu hơn về giá trị của cuộc sống.

Hiện nay, với vai trò là một trong ba bạn tiên phong của dự án Thiếu Niên Tỉnh Thức toàn cầu, Thiên An mong rằng sẽ lan truyền cảm hứng về sự tỉnh thức đến với nhiều thanh thiếu niên trên toàn thế giới. Cùng với đó là luôn hết mình đào sâu vào sự thật, không ngừng phát triển và sáng tạo để mang đến những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng.

Cẩm Hà

CẨM HÀ

Thành viên Concious Teens

14 tuổi với niềm đam mê được sáng tạo và mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng. Bạn ấy tin rằng chia sẻ và giúp đỡ mọi người trên con đường chuyển hoá của họ chính là sứ mệnh cao cả của Hà.

Bên cạnh đó, bạn ấy luôn yêu thích việc được trải nghiệm cuộc sống muôn màu, và dự án Conscious Teens chính là nơi khiến bạn ấy có những trải nghiệm tuyệt vời cho cuộc hành trình chuyển hoá của chính mình. Vì thế, Cẩm Hà mong muốn chia sẻ, lan toả những không gian tỉnh thức, đầy giá trị đến với mọi người để cùng nhau chuyển hoá và đi sâu vào cốt lõi của cuộc sống.

Artists & Speakers in Enlightenment

AA40 Van Anh

Vân Anh

Người đồng sáng lập & Người dẫn chương trình @Be Bless Sacred Feminine Tribe
AA 34 - Nguyễn Hồng Huấn

Nguyen Hong Huan

Diễn giả, tác giả sách
AA18 Sahil

Sahil Kandoi

Bậc thầy tâm linh, Người sáng lập Thanh niên Thức tỉnh & Chủ tịch Quốc gia của PSSM PYMA
AA17 _ Mukesh Joyful

Mukesh Joyful

Bậc thầy tâm linh
AA 15 Windy Zarah

Zarah Windy

Bậc thầy về Reiki
200513191_4245676825454211_9021071576399246209_n

Master Niranjan Banka

Người Sáng Lập “Inner Flow Healing”
AA16-Cristian Eltrayan

Cristian Eltrayan

Diễn giả đa lĩnh vực quốc tế, Nhà trị liệu Chữa lành Tâm hồn
AA28 Temple Hayes

Temple Hayes

Lãnh đạo tâm linh toàn cầu, tác giả sách, Người tạo nên khác biệt
AA20 -Pari Patri

Pari Patri

Nhà khai vấn tâm linh, Thiền sư và năng lượng
AA 38 _Michel-Pascal

Michel Pascal

Thiền sư, Ca sỹ nhạc thiền, nhà soạn nhạc, nhiếp ảnh gia, đạo diễn phim tài liệu tâm linh

Diễn giả về Sức khỏe

AA32- Shreans Daga

Shreans Daga

Người hướng dẫn hiện thực hóa & Huấn luyện viên về hơi thở

IRA Thanh Tuyền

Huấn luyện viên Yoga Kids
cô Thảo

Dinh Thi Hương Thao

Giảng viên Diện Chẩn
AA08 - Aneta

Aneta Kichenko

Đầu bếp thuần chay của Vườn chay Heal&Celeb
AA10 - Hong

Phương-Hồng Nhất Lê

Chuyên gia quốc tế về Dinh dưỡng cho trẻ nhỏ và Nuôi dạy con
AA 14 DR Romy

Dr Romy Paredes MD

Bác sĩ sức khoẻ toàn diện
AA36 - Hoành Nguyễn

Hoanh Nguyen

Huấn luyện viên Kundalini Yoga và Thiền Mantra
AA39- Maha Al Musa

Maha Al Musa

Nhà giáo dục đoạt giải thưởng về lĩnh vực sinh sản độc lập

Diễn giả về Nghệ thuật

BEST_PHOTO_BROWNBG_512

Master Ojas Oneness

Người sáng lập tổ chức Diviners Movement
AA13Nemo

Nimesh Patel (Nimo)

Ca sĩ và nhạc sĩ
AA22 - Kasara

Professor Kasara

Giáo sư và Giám đốc điều hành tại trung tâm nghiên cứu và giảng dạy UCM
AA31 _Karen Drucker

Karen Drucker

Nhạc sỹ chữa lành, ca sỹ, tác giả sách
AA33 - Nina Rao

Nina Rao

Ca sĩ hát nhạc thiền Kirtan
AA09 - The Alchemy Affair

The Alchemy Affair (Mike)

Ban nhạc
AA - 37 AnhKien4

Trịnh Trung Kiên

Nhạc sỹ, ca sỹ
AA12 Minh Quan

Minh Quân Bùi

Dẫn chương trình truyền hình, ca sĩ, diễn viên
AA24 - Maya Banawa

Maya Banawa

Nhà chữa lành Nghệ thuật tiên đoán, Huấn luyện viên giọng nói đặc sắc và Bậc thầy về cuộc sống thiêng liêng
AA01 - Anand

Anand

Huấn luyện viên Zumba
AA02 - Standford Reid

Stanford Reid

Ca sỹ/ Nhạc công
AA27 Linh An

Linh An

Vũ công nhạc Jazz Broadway
AA03 - Ho Nhat Ha

Hồ Nhật Hà

Nhạc sỹ, ca sỹ, tác giả sách
AA07 - Kali Dan

Kali Dan

Họa sỹ
AA19 Kavita

Kavita Saraf

Nhà trị liệu nghệ thuật, chuyên gia khai vấn, Huấn luyện viên kỹ năng mềm
AA30

Petr Pospisil

Người chữa lành bằng âm thanh
AA06 - Thủy Tiến

Hồng Thủy - Trần Tiến

Nghệ sỹ AcroYoga
AA35 - Tien Zenda Nguyen2

Tien Zenda-Nguyen

Giáo viên Yoga và tiếng Anh
AA42

Edo Kahn

Nhạc sỹ Mantra
AA43

Ruth Broyde Sharone

Người sáng tạo ra INTERFAITH: Âm Nhạc
AA41 JessMagic-3

Jess Magic

Heartist