Namaste!

Tôi ở đây để phản chiếu những khả năng cao nhất của bạn. Hãy nhớ rằng, bạn chính là Vị thầy của chính mình!

Phụ Nữ Tỉnh Thức

Một người phụ nữ tỉnh thức là người có khả năng nhận thức về suy nghĩ, cảm xúc và hành động của mình. Cô ấy hiểu rõ những tác động của bản thân đối với người khác và thế giới xung quanh, đồng thời chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình. Một người phụ nữ tỉnh thức không chỉ quan tâm đến hạnh phúc của chính mình, mà còn là hạnh phúc của người khác và thế giới nói chung. 

Một trong những biểu hiện của người phụ nữ tỉnh thức là khả năng suy nghĩ thấu đáo, khả năng đặt câu hỏi về hiện trạng (cách mọi thứ đang diễn ra).

Cô ấy không bằng lòng với việc tuân theo các chuẩn mực và kỳ vọng của xã hội một cách mù quáng. Thay vào đó, cô ấy tìm cách để hiểu những niềm tin và giá trị cơ bản định hình thế giới của chúng ta. Cô ấy cởi mở để học hỏi và phát triển, sẵn sàng thách thức các giả định và niềm tin của chính mình.

Một người phụ nữ tỉnh thức sẽ có kết nối sâu sắc với trực giác và trí tuệ bên trong mình. Cô ấy tin tưởng vào bản năng của mình có thể điều chỉnh theo nhu cầu và mong muốn của bản thân. Cô ấy không bị ảnh hưởng bởi áp lực hoặc ý kiến bên ngoài. Thay vào đó là sự lắng nghe tiếng nói bên trong mình, đi theo con đường của riêng mình.

Trong các mối quan hệ, một người phụ nữ tỉnh thức coi trọng sự trung thực, giao tiếp và tôn trọng lẫn nhau. Cô ấy hiểu rằng mỗi cá thể là duy nhất và ẩn chứa nhiều điều phức tạp, cho nên sẽ tìm cách để hiểu và đánh giá cao sự khác biệt ở mỗi người. Cô ấy có thể đặt ra những ranh giới, thể hiện nhu cầu của mình một cách rõ ràng và quyết đoán, đồng thời cũng cởi mở và tiếp thu nhu cầu của người khác.

Phụ nữ tỉnh thức sẽ có kết nối sâu sắc với trực giác và trí tuệ bên trong mình

Một người phụ nữ tỉnh thức cũng cam kết tạo ra những tác động tích cực trên thế giới. Cô nhận thức được sự kết nối của tất cả sự sống và nhận ra tầm quan trọng của việc chăm sóc hành tinh và giúp đỡ mọi người. Cô chủ động trong nỗ lực của mình để tạo ra sự thay đổi tích cực, thông qua hoạt động xã hội, tình nguyện, hoặc đơn giản là sống một lối sống bền vững với đầy lòng trắc ẩn.

Nhìn chung, một người phụ nữ tỉnh thức là người tự nhận thức sâu sắc, tràn đầy lòng trắc ẩn và cam kết tạo ra tác động tích cực trên thế giới. Cô ấy là một hình mẫu cho người khác, truyền cảm hứng để họ sống trọn vẹn hơn. 

Khi một người phụ nữ không có lối sống tỉnh thức, điều này có thể gây ra những hậu quả tiêu cực không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia đình và xã hội. Thiếu kết nối tình cảm, giao tiếp kém, không có khả năng đặt ra ranh giới lành mạnh và bỏ bê việc chăm sóc bản thân chỉ là một vài ví dụ về những tác động của phụ nữ thiếu tỉnh thức đến gia đình. Hơn nữa, những tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần cũng dẫn đến sự tiêu cực trong mô hình xã hội, giảm sự đồng cảm và lòng trắc ẩn, tăng tiêu thụ và lãng phí, không có khả năng sống trọn vẹn là những tác động của người phụ nữ thiếu tỉnh thức có thể ảnh hưởng đến xã hội.

Khi một người phụ nữ thiếu tỉnh thức có thể có tác động tiêu cực đến bản thân, gia đình và xã hội theo nhiều cách. Dưới đây là một số ví dụ:

1. Thiếu kết nối tình cảm: Một người phụ nữ thiếu tỉnh thức có thể gặp khó khăn trong việc kết nối tình cảm với các thành viên trong gia đình. Cô ấy có thể không nhận thức được cảm xúc của chính mình hoặc của người khác và cảm thấy khó khăn để thể hiện bản thân một cách có ý nghĩa. Điều này có thể tạo ra cảm giác xa cách và tách rời trong gia đình, dẫn đến cảm giác cô đơn và cô lập.

2. Giao tiếp kém: Một người phụ nữ tỉnh thức là người có thái độ cởi mở để học hỏi và phát triển, họ coi trọng giao tiếp trung thực với tinh thần cởi mở. Khi một người phụ nữ thiếu sự tỉnh thức, cô ấy luôn gặp vấn đề trong giao tiếp với các thành viên trong gia đình. Cô ấy khó bày tỏ nhu cầu hoặc cảm xúc của mình một cách rõ ràng, hoặc có thể bác bỏ nhu cầu và cảm xúc của người khác. Điều này sẽ dẫn đến những hiểu lầm và xung đột trong gia đình.

3. Thiếu ranh giới: Một người phụ nữ tỉnh thức là người có thể đặt ra ranh giới lành mạnh và truyền đạt chúng một cách rõ ràng. Khi một người phụ nữ thiếu tỉnh thức, cô ấy cảm thấy đầy khó khăn trong việc thiết lập ranh giới hoặc cho phép người khác vượt qua ranh giới của mình mà không nhận ra điều đó. Điều này có thể dẫn đến cảm giác không hài lòng và thất vọng trong gia đình. Đồng thời có thể làm suy giảm lòng tin và sự tôn trọng theo thời gian.

4. Thiếu tự chăm sóc bản thân: Một người phụ nữ tỉnh thức là người coi trọng việc tự chăm sóc bản thân và thực hiện các bước để ưu tiên hạnh phúc của chính mình. Khi một người phụ nữ thiếu tỉnh thức, cô ấy có thể bỏ bê nhu cầu của bản thân và chỉ tập trung vào nhu cầu của người khác. Điều này có thể dẫn đến sự kiệt sức, cảm giác không hài lòng, và cuối cùng có thể gây tổn hại cho cả gia đình.

5. Tạo nên những thói quen/mô hình không lành mạnh: Trẻ em nói riêng bị ảnh hưởng nhiều bởi hành vi và thái độ của cha mẹ. Khi một người phụ nữ không tỉnh thức, cô ấy có thể áp dụng những hành vi hoặc thái độ không lành mạnh đối với đứa con mình. Điều này có thể bao gồm những kỹ năng như giao tiếp kém, thiếu tự chăm sóc bản thân hoặc xu hướng trốn tránh những sự khó khăn. Những mô hình này có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tạo ra những thách thức liên tục cho gia đình theo thời gian.

6. Tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần: Một người phụ nữ không tỉnh thức thường xuyên sống trong sự lo lắng, trầm cảm và các vấn đề sức khỏe tinh thần khác. Điều này có thể dẫn đến những khó khăn trong mối quan hệ, công việc và các khía cạnh khác của cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, nếu các vấn đề sức khỏe tinh thần của phụ nữ không được quan tâm, nó có thể gây hại cho xã hội bằng việc tăng chi phí chăm sóc sức khỏe và giảm năng suất trong mọi hoạt động.

7. Tái tạo các khuôn mẫu xã hội tiêu cực: Khi một người phụ nữ không tỉnh thức, cô ấy có thể vô tình duy trì các khuôn mẫu xã hội một cách tiêu cực. Ví dụ, cô ấy có nhận thức sai lầm trong tiêu chuẩn về cái đẹp, giới tính, thành kiến trong văn hóa. Điều này có thể góp phần vào một chu kỳ bất bình đẳng và phân biệt đối xử gây hại cho cả cá nhân và xã hội nói chung.

8. Giảm sự đồng cảm và lòng trắc ẩn: Sự tỉnh thức bao gồm nhận thức về cảm xúc của bản thân và cảm xúc của người khác. Khi một người phụ nữ không tỉnh thức, cô ấy có thể gặp khó khăn trong việc thể hiện sự đồng cảm hay lòng trắc ẩn đối với người khác. Điều này có thể dẫn đến sự thiếu trách nhiệm xã hội, giảm khả năng làm việc nhóm và giải quyết các vấn đề xã hội.

9. Tăng tiêu thụ một cách lãng phí: Người phụ nữ tỉnh thức là người nhận thức được sức ảnh hưởng hành động của bản thân đối với môi trường. Khi một người phụ nữ không tỉnh thức, cô ấy có thể tiêu thụ nhiều hơn nhu cầu của mình, tạo ra nhiều chất thải hơn và góp phần làm ô nhiễm môi trường. Điều này có thể gây ra tác động tiêu cực đến xã hội bằng cách làm trầm trọng thêm biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường khác.

10. Không có khả năng sống trọn vẹn: Phụ nữ thiếu tỉnh thức sẽ không nhận thức được tài năng, điểm mạnh và đam mê của chính mình. Điều này có thể dẫn đến cảm giác không hài lòng, không thỏa mãn và có thể ngăn cản sự đóng góp của bản thân tới xã hội. Ngược lại, một người phụ nữ tỉnh thức là người có khả năng nhận thức về giá trị của bản thân để sống một cách có ý nghĩa.  

Tóm lại, người phụ nữ tỉnh thức sẽ có tác động tích cực đến toàn bộ gia đình của cô ấy. 

Phụ nữ tỉnh thức có thể thúc đẩy các kết nối cảm xúc tích cực trong gia đình

Khi một người phụ nữ tự nhận thức, tràn đầy lòng trắc ẩn và cam kết thay đổi tích cực, cô ấy có thể đóng vai trò là hình mẫu tươi sáng cho gia đình và đóng góp cho một thế giới công bằng, bền vững hơn. Bằng cách nhận thức được cảm xúc của chính mình và của người khác, phụ nữ tỉnh thức có thể thúc đẩy các kết nối cảm xúc tích cực và giao tiếp lành mạnh trong gia đình cũng như các kết nối xã hội. Cô ấy có thể thiết lập ranh giới lành mạnh và ưu tiên tự chăm sóc bản thân, tạo nên một gia đình mà các thành viên gắn kết với nhau hơn.

Hơn nữa, một người phụ nữ tỉnh thức có thể giúp phá vỡ chu kỳ của các khuôn mẫu xã hội tiêu cực và thúc đẩy trách nhiệm xã hội, sự đồng cảm và lòng trắc ẩn. Cô ấy cũng có thể đóng góp cho một thế giới bền vững hơn bằng cách chú ý đến việc tiêu thụ, tránh sự lãng phí của mình, nhận thức sâu sắc về việc giảm tác động tiêu cực đến môi trường. Tóm lại, sống tỉnh thức sẽ dẫn đến một cuộc sống viên mãn và có ý nghĩa hơn cho cả người phụ nữ và mọi người xung quanh.

Hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm về mức độ tỉnh thức của bạn cũng như sức ảnh hưởng của những lựa chọn. Bằng cách trở thành một người phụ nữ tỉnh thức, bạn có thể tác động tích cực không chỉ tới bản thân mà cả với những người xung quanh. Đội ngũ Diviners sẽ cùng bạn đi trên hành trình tự nhận thức và phát triển này. 

Gửi đến bạn phước lành,

Master Oneness

Tìm hiểu về Master Oneness

Master Oneness là thiền sư, bậc thầy nghệ thuật chuyển hóa. Thông qua quá trình thực hành tĩnh lặng 365 ngày, thầy quyết định mỗi ngày sẽ gửi đến bạn những thông điệp thiêng liêng.

Đây là giai đoạn thầy sẽ chuẩn bị cho hành trình lan tỏa lối sống tỉnh thức một cách độc đáo, hấp dẫn thông qua việc viết sách và đặc biệt là nghệ thuật thứ 7.

Tất cả các chương trình sắp tới bạn sẽ kết nối về mặt năng lượng với thầy thông qua sự hiện diện của thầy và đón nhận những thông điệp từ thầy. (Thầy sẽ viết thông điệp mỗi ngày và đội ngũ sẽ truyền tải trực tiếp đến bạn).

Tìm hiểu thông tin về Thầy Master Oneness TẠI ĐÂY

Xem thêm những thông điệp của Master Oneness

Hiện tại Master Oneness đang trải qua hành trình tĩnh lặng tại Diviners Ashram – Không gian miễn phí dành cho cộng đồng để hỗ trợ chuyển hoá và thực hành lối sống tỉnh thức.

Đồng hành cùng Master Oneness và Diviners Ashram

Ngân hàng: MB Bank (Ngân hàng Quân đội)

Số tài khoản: 1540

Tên chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thúy Ngân

Nội dung chuyển khoản: Họ tên – Số điện thoại – DivinersAshram

Viết một bình luận

BÀI VIẾT

Blogs & News

Nơi bạn được chia sẻ và đón nhận những bài học về phương pháp chữa lành, câu chuyện chuyển hóa và hành trình thức tỉnh thông qua Nghệ thuật và Thiền định. Hãy là một Vị thầy, hãy là nguồn cảm hứng vô tận của sự Khai sáng và tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn!

Full moon tháng 1 no text-compressed
Nhìn lại Thiền trăng tròn “Mừng lễ Phật đản: Bác Ái và Mi...
Diviners - banner 1920 x 1080 - Himalya
Thông điệp từ Master Oneness trong hành trình Himalaya Re...
diviners - hoi dap cung master Oneness
Hỏi đáp cùng Master Oneness
Full moon tháng 1 no text-compressed
Nhìn lại Thiền Trăng Tròn Tháng 3 - Nghệ thuật xử lý Nghi...
Diviners - TA2 with Master Mukesh-3-banner
Đúc kết Retreat Nghệ thuật chuyển hóa TA1 cùng Master Muk...
Full moon tháng 1 no text-compressed
Tổng kết buổi thiền trăng tròn tháng 4: Hiểu đúng về Flow...
Diviners - funding - vietnam
Gây quỹ vì một Ấn Độ sạch đẹp hơn
Diviners - thông điệp ngày trái đất
Thông điệp từ Master Oneness nhân ngày Trái Đất
Diviners - event 27-3-2
Đúc kết đoàn viên Nghệ thuật chuyển hóa vòng 2 cùng Maste...
Diviners - event 27-3-2
Nhìn lại sự kiện cộng đồng cùng Master Oneness ngày 27/3
Silent Meditation with Master Oneness-1
Đúc kết thiền tĩnh lặng cùng Master Oneness ngày 22-24/3
diviners-home-background-overlay
Bí quyết cho một năm mới hạnh phúc: Hội tụ tinh hoa xưa &...
diviners-home-background-overlay
Góc thơ: LÃNH THỔ CỦA LINH HỒN
Đoàn viên TA cùng Master Oneness tại SG ngày 113
Tin tức - Đoàn viên TA cùng Master Oneness tại SG ngày 11/3
Diviners - Banners - nghe thuat chuyen hoa danh cho gia dinh
Tin tức Retreat Nghệ thuật chuyển hóa cho gia đình 22-25/...
Cái chết là một sự dịch chuyển - Thông điệp từ buổi thiền...
Thông điệp khai khẩu của Master Oneness vào ngày 19/11/20...
“Khiêu Vũ với Sự Thật: Câu Chuyện của Sự Hợp Nhất” - Thôn...
"Những Biểu Hiện của Vô Hạn: Sức Mạnh Vô Biên sự Kết Hợp ...
"Vẻ Đẹp Tâm Hồn: Hành Trình Thức Tỉnh Tâm Linh Thông Qua ...

Diễn giả về Môi trường

AA23 - Michelle Carrera

Michelle Carrera

Nhà hoạt động xã hội về thuần chay
Minh Phương

MINH PHƯƠNG

Thành viên Concious Teens

Phương biết đến dự án Teen tỉnh thức cách đây 4 tháng, ban đầu bạn ấy không nghĩ nó là sự tình cờ mà là Vũ trụ gửi mình một cơ hội để bạn ấy chuyển hóa bản thân, và Phương nắm bắt điều đó. Phương muốn nói rằng thật sự rất hạnh phúc khi được tham gia vào dự án, được làm việc cùng những người bạn tỉnh thức, luôn nâng đỡ bạn ấy và cùng có sự nhất quán trong mục tiêu là giúp đỡ những người khác. Minh Phương mong có thể đưa Teen tỉnh thức tới thật nhiều bạn trẻ khác để họ nhận ra vẻ đẹp bên trong họ và bắt đầu quá trình chuyển hóa.

Thiên An

THIÊN AN

Thành viên Concious Teens

Luôn hướng đến một cuộc đời hoà hợp giữa con người với con người và với thiên nhiên. Đối với bạn ấy, mỗi ngày trôi qua đều là những cơ hội trải nghiệm tuyệt vời để hiểu sâu hơn về giá trị của cuộc sống.

Hiện nay, với vai trò là một trong ba bạn tiên phong của dự án Thiếu Niên Tỉnh Thức toàn cầu, Thiên An mong rằng sẽ lan truyền cảm hứng về sự tỉnh thức đến với nhiều thanh thiếu niên trên toàn thế giới. Cùng với đó là luôn hết mình đào sâu vào sự thật, không ngừng phát triển và sáng tạo để mang đến những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng.

Cẩm Hà

CẨM HÀ

Thành viên Concious Teens

14 tuổi với niềm đam mê được sáng tạo và mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng. Bạn ấy tin rằng chia sẻ và giúp đỡ mọi người trên con đường chuyển hoá của họ chính là sứ mệnh cao cả của Hà.

Bên cạnh đó, bạn ấy luôn yêu thích việc được trải nghiệm cuộc sống muôn màu, và dự án Conscious Teens chính là nơi khiến bạn ấy có những trải nghiệm tuyệt vời cho cuộc hành trình chuyển hoá của chính mình. Vì thế, Cẩm Hà mong muốn chia sẻ, lan toả những không gian tỉnh thức, đầy giá trị đến với mọi người để cùng nhau chuyển hoá và đi sâu vào cốt lõi của cuộc sống.

Artists & Speakers in Enlightenment

AA40 Van Anh

Vân Anh

Người đồng sáng lập & Người dẫn chương trình @Be Bless Sacred Feminine Tribe
AA 34 - Nguyễn Hồng Huấn

Nguyen Hong Huan

Diễn giả, tác giả sách
AA18 Sahil

Sahil Kandoi

Bậc thầy tâm linh, Người sáng lập Thanh niên Thức tỉnh & Chủ tịch Quốc gia của PSSM PYMA
AA17 _ Mukesh Joyful

Mukesh Joyful

Bậc thầy tâm linh
AA 15 Windy Zarah

Zarah Windy

Bậc thầy về Reiki
200513191_4245676825454211_9021071576399246209_n

Master Niranjan Banka

Người Sáng Lập “Inner Flow Healing”
AA16-Cristian Eltrayan

Cristian Eltrayan

Diễn giả đa lĩnh vực quốc tế, Nhà trị liệu Chữa lành Tâm hồn
AA28 Temple Hayes

Temple Hayes

Lãnh đạo tâm linh toàn cầu, tác giả sách, Người tạo nên khác biệt
AA20 -Pari Patri

Pari Patri

Nhà khai vấn tâm linh, Thiền sư và năng lượng
AA 38 _Michel-Pascal

Michel Pascal

Thiền sư, Ca sỹ nhạc thiền, nhà soạn nhạc, nhiếp ảnh gia, đạo diễn phim tài liệu tâm linh

Diễn giả về Sức khỏe

AA32- Shreans Daga

Shreans Daga

Người hướng dẫn hiện thực hóa & Huấn luyện viên về hơi thở

IRA Thanh Tuyền

Huấn luyện viên Yoga Kids
cô Thảo

Dinh Thi Hương Thao

Giảng viên Diện Chẩn
AA08 - Aneta

Aneta Kichenko

Đầu bếp thuần chay của Vườn chay Heal&Celeb
AA10 - Hong

Phương-Hồng Nhất Lê

Chuyên gia quốc tế về Dinh dưỡng cho trẻ nhỏ và Nuôi dạy con
AA 14 DR Romy

Dr Romy Paredes MD

Bác sĩ sức khoẻ toàn diện
AA36 - Hoành Nguyễn

Hoanh Nguyen

Huấn luyện viên Kundalini Yoga và Thiền Mantra
AA39- Maha Al Musa

Maha Al Musa

Nhà giáo dục đoạt giải thưởng về lĩnh vực sinh sản độc lập

Diễn giả về Nghệ thuật

BEST_PHOTO_BROWNBG_512

Master Ojas Oneness

Người sáng lập tổ chức Diviners Movement
AA13Nemo

Nimesh Patel (Nimo)

Ca sĩ và nhạc sĩ
AA22 - Kasara

Professor Kasara

Giáo sư và Giám đốc điều hành tại trung tâm nghiên cứu và giảng dạy UCM
AA31 _Karen Drucker

Karen Drucker

Nhạc sỹ chữa lành, ca sỹ, tác giả sách
AA33 - Nina Rao

Nina Rao

Ca sĩ hát nhạc thiền Kirtan
AA09 - The Alchemy Affair

The Alchemy Affair (Mike)

Ban nhạc
AA - 37 AnhKien4

Trịnh Trung Kiên

Nhạc sỹ, ca sỹ
AA12 Minh Quan

Minh Quân Bùi

Dẫn chương trình truyền hình, ca sĩ, diễn viên
AA24 - Maya Banawa

Maya Banawa

Nhà chữa lành Nghệ thuật tiên đoán, Huấn luyện viên giọng nói đặc sắc và Bậc thầy về cuộc sống thiêng liêng
AA01 - Anand

Anand

Huấn luyện viên Zumba
AA02 - Standford Reid

Stanford Reid

Ca sỹ/ Nhạc công
AA27 Linh An

Linh An

Vũ công nhạc Jazz Broadway
AA03 - Ho Nhat Ha

Hồ Nhật Hà

Nhạc sỹ, ca sỹ, tác giả sách
AA07 - Kali Dan

Kali Dan

Họa sỹ
AA19 Kavita

Kavita Saraf

Nhà trị liệu nghệ thuật, chuyên gia khai vấn, Huấn luyện viên kỹ năng mềm
AA30

Petr Pospisil

Người chữa lành bằng âm thanh
AA06 - Thủy Tiến

Hồng Thủy - Trần Tiến

Nghệ sỹ AcroYoga
AA35 - Tien Zenda Nguyen2

Tien Zenda-Nguyen

Giáo viên Yoga và tiếng Anh
AA42

Edo Kahn

Nhạc sỹ Mantra
AA43

Ruth Broyde Sharone

Người sáng tạo ra INTERFAITH: Âm Nhạc
AA41 JessMagic-3

Jess Magic

Heartist