• Chủ đề 1

  Chủ đề 1

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Chủ đề 2

  Chủ đề 2

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Chủ đề 3

  Chủ đề 3

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Chủ đề 4

  Chủ đề 4

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Chủ đề 5

  Chủ đề 5

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Chủ đề 6

  Chủ đề 6

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Chủ đề 1

Chủ đề 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Chủ đề 2

Chủ đề 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Chủ đề 3

Chủ đề 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Chủ đề 4

Chủ đề 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Chủ đề 5

Chủ đề 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Chủ đề 6

Chủ đề 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tiêu thụ có ý thức

 • (English) You have the Power

  (English) You have the Power

  (English) As consumers, we have much more power than we realize. Find out how, by being a responsible consumer, you can support sustainable development

 • (English) You’ll reduce your carbon footprint

  (English) You’ll reduce your carbon footprint

  (English) We are already living beyond our planet's means to meet the demands of consumers. It takes a huge amount of energy and natural resources (such as wood, metals, water and fossil fuels) and the creation of factories whose operation creates toxic by-products (usually strategically placed in the developing world) to produce the goods we consume. Once we are finished with these goods and products, they usually end up in a land fill as waste. Thus, the less we consume, the less damage we will do to the environment.

 • (English) Be a Conscious Consumer

  (English) Be a Conscious Consumer

  (English) Buy local products
  You will reduce GHG emissions associated with the transportation of goods and packaging, and will enhance the sense of community.

(English) You have the Power

(English) You have the Power

(English) As consumers, we have much more power than we realize. Find out how, by being a responsible consumer, you can support sustainable development

(English) You’ll reduce your carbon footprint

(English) You’ll reduce your carbon footprint

(English) We are already living beyond our planet's means to meet the demands of consumers. It takes a huge amount of energy and natural resources (such as wood, metals, water and fossil fuels) and the creation of factories whose operation creates toxic by-products (usually strategically placed in the developing world) to produce the goods we consume. Once we are finished with these goods and products, they usually end up in a land fill as waste. Thus, the less we consume, the less damage we will do to the environment.

(English) Be a Conscious Consumer

(English) Be a Conscious Consumer

(English) Buy local products
You will reduce GHG emissions associated with the transportation of goods and packaging, and will enhance the sense of community.

Bạn có biết

ăn thực vật là mạnh mẽ

Cách nấu ăn

Thức ăn có ý thức

v

Ăn uống có ý thức

Tổ chức Diviners được thành lập vào năm 2014 tại Ấn Độ bởi Ojas Oneness với sứ mệnh chỉ ra con đường Khai sáng thông qua Nghệ thuật & Thiền định. Nền tảng của chúng tôi là hợp nhất tất cả các nghệ sĩ và những người Tỉnh thức từ khắp nơi trên thế giới để hỗ trợ cho hòa bình thế giới & Sự lễ hội của cuộc sống.
TRUNG TÂM DIVINERS
backtotop