Tôi ở đây để phản chiếu những khả năng cao nhất của bạn. Hãy nhớ rằng, bạn chính là Vị thầy của chính mình!

Đâu là sự khác nhau giữa sự kỳ vọng và hy vọng?

Sự kỳ vọng và hy vọng nhìn tưởng giống nhau nhưng không hề giống nhau. Hãy lắng nghe thông tuệ của Master Ojas Oneness để hiểu rõ sự khác biệt giữa sự kỳ vọng và hy vọng.

Contact Me on Zalo