Các hoạt động Diviners được thiết kế để hỗ trợ mọi người khỏe mạnh hơn và sáng tạo hơn trong cuộc sống hàng ngày trong khi họ có thể thể hiện sự tự do trong cuộc sống và không ngừng phát triển trạng thái giác ngộ.

Tổ chức Diviners được thành lập vào năm 2014 tại Ấn Độ bởi Ojas Oneness với sứ mệnh chỉ ra con đường Khai sáng thông qua Nghệ thuật & Thiền định. Nền tảng của chúng tôi là hợp nhất tất cả các nghệ sĩ và những người Tỉnh thức từ khắp nơi trên thế giới để hỗ trợ cho hòa bình thế giới & Sự lễ hội của cuộc sống.
TRUNG TÂM DIVINERS
backtotop