(Tiếng Việt) Ojas Quote 5/5/2021

  • 05/05/2021
  • Ojas Oneness
  • 126

(Tiếng Việt)

Bạn có thể chiến đấu với Đời, hoặc bạn có thể làm bạn với Đời. Bạn có thể chọn bất cứ điều gì, đó là sự tự do của bạn. Lựa chọn của bạn sẽ được áp dụng trọn gói cho cuộc sống của bạn. Mọi thứ đã được mã hóa và sẵn có, chỉ cần hiểu mã hóa và tận hưởng trí thông minh tuyệt vời của cuộc sống.

Blog Recommend

The Diviners organization was founded in India by Ojas Oneness in 2014. It was created to offer the world a path of spiritually awakened transformation by way of meditation and the arts. Our platform is to unite awakened artists and people living consciously around the world to support world peace and encourage the celebration of Life.
DIVINERS CENTER
backtotop