(Tiếng Việt) Ojas Quote 5/4/2021

  • 04/05/2021
  • Ojas Oneness
  • 126

(Tiếng Việt)

Cuộc sống không chỉ là bán và mua, làm việc và trả tiền, các quy định và luật lệ, hay ăn uống, tình dục, và ngủ. Cuộc sống cũng là cho và nhận, chia sẻ và đóng góp, sự lãng mạn và tình yêu, niềm hân hoan và ăn mừng cuộc sống. Xin đừng bỏ lỡ…

Blog Recommend

The Diviners organization was founded in India by Ojas Oneness in 2014. It was created to offer the world a path of spiritually awakened transformation by way of meditation and the arts. Our platform is to unite awakened artists and people living consciously around the world to support world peace and encourage the celebration of Life.
DIVINERS CENTER
backtotop