(Tiếng Việt) Ojas Quote 30/4/2021

  • 30/04/2021
  • Ojas Oneness
  • 150

(Tiếng Việt)

Hỏi  không mong đợi  sự Hồn nhiên thuần khiếtTrẻ em dễ dàng hỏi khi chúng cần thứ  đóNhưng  người lớnsự ngây thơ trong sáng của họ bị ô nhiễm bởi tâm trí ích kỷ. 

 
 

Hỏi mà không ngại ngùng hay tội lỗi 

Hỏi mà không có ham muốn 

Hỏi mà không thèm 

Hỏi mà không cảm thấy thấp kém 

Hỏi mà không cảm thấy bạn đang gây rắc rối cho ai đó. Yêu cầu sự giúp đỡ là một sự vô tội, yêu cầu sự phụ thuộc là lợi dụng. Lợi dụng là chất lượng kém của tâm trí. 

Blog Recommend

The Diviners organization was founded in India by Ojas Oneness in 2014. It was created to offer the world a path of spiritually awakened transformation by way of meditation and the arts. Our platform is to unite awakened artists and people living consciously around the world to support world peace and encourage the celebration of Life.
DIVINERS CENTER
backtotop