(Tiếng Việt) Ojas Quote 2/5/2021

  • 02/05/2021
  • Ojas Oneness
  • 305

(Tiếng Việt)

Khi bạn so sánh bản thân với người khác, bạn tự nhiên bị bối rối bởi  hội hoặc những người gần đómỗi cuộc sống đều  những bài học cuộc sống riêng của họcho phép họ phát triển với những bài học của họkhông   phải lo lắng về cuộc sống của họcứ để họ như vậy cứ như vậy bạn đây  lối sống tuyệt vời nhất để làm rung động sự tự do, bởi  những bài học luôn quan tâm đến con ngườinhững người chúng ta bắt đầu lắng nghe bài họcsẽ  được sự điều chỉnh tuyệt vời với  trụtất cả các cuộc tranh cãi  đấu tranh  chúng ta can thiệp vào hành động của người khácluôn nhớ rằng bạn không thể dạy bài học cho bất kỳ ai, đó không phải  công việc của bạnnhưng bạn chỉ  thể TRUYỀN CẢM HỨNG.  vậyhãy điều chỉnh hoà với  trụ mọi thứ sẽ được  trụ sắp đặt. 

Blog Recommend

The Diviners organization was founded in India by Ojas Oneness in 2014. It was created to offer the world a path of spiritually awakened transformation by way of meditation and the arts. Our platform is to unite awakened artists and people living consciously around the world to support world peace and encourage the celebration of Life.
DIVINERS CENTER
backtotop