(Tiếng Việt) Ojas Quote 1/5/2021

  • 30/04/2021
  • Ojas Oneness
  • 186

(Tiếng Việt)

Những kí ức trong tâm trí bạn tạo nên những chuỗi phản ứng mà sẽ hướng bạn đến việc đánh giá và kết luận mà không nhận thức. Khi bạn đang bị ảnh hưởng bởi những kí ức phiền não, khoảnh khắc hiện tại của bạn sẽ thật vô nghĩa! 

   

Vì vậy, hãy thư giãn và hít thở, 

Hít thở và quan sát những phản ứng bên trong bạn 

Quan sát và để nó đi qua như là sự ảnh hưởng của kí ức quá khứ 

Nhìn một sự việc nào đó mới và sâu, rõ ràng và chính xác, tốt hơn và sâu hơn vào cuộc đối thoại thông minh và cái đẹp của cuộc sống. 

Khi ấy, 

Bạn cân bằng, 

Bạn hài hòa, 

Bạn được đồng bộ, 

Bạn được kết nối 

Bạn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc của cuộc sống dù đó là những người bạn tiêu cực hay tích cực. Chất lượng của việc tận hưởng luôn là những phúc lành 

Blog Recommend

The Diviners organization was founded in India by Ojas Oneness in 2014. It was created to offer the world a path of spiritually awakened transformation by way of meditation and the arts. Our platform is to unite awakened artists and people living consciously around the world to support world peace and encourage the celebration of Life.
DIVINERS CENTER
backtotop