I am here to reflect your highest possibility. Remember, you are the Master of yourself.

[Day 12] – The Inner Silence Journey of Master Ojas Oneness for 365 days – “What happening in your mind”

What happening in your mind is not real.

Only your awareness is able to distinguish a thin line between reality and assumptions.

Conflicts, stress, the state of being a victim happen just because of some unrealistic things that are happening in your mind, especially your assumptions. 

An average person wastes lots of time only with his/her assumptions and wonderings.

Assumptions are useless

Guessing, predicting, and assuming, all look the same but not the same.

Guessing is okay because you are giving freedom to your thoughts.

Predicting is also okay as it is based on some realities, you are trying to connect the dots.

But assumptions happen totally from personalization. Assumptions happen from your conditioning and habit. From your expectations and wants.  So aware of your assumptions. It creates mental toxicity and damages your mental health.

The persons who are more in assumptions, fall into more hallucinations, and delusions.

Assumptions, hallucinations, and delusions are time suckers. Until a person can cultivate his profound awareness, he/she can’t come out of these mental habits or conditions.

Awareness and reasoning mind look similar, but they are not the same.  The reasoning mind is related to your logical mind and reasoning works more in the personal level.

But awareness allows connecting the universal realities. When you see yourself objectively and at the same time seeing everything as it is,  you will have the next-level ability that helps to master even your logical & reasoning mind.

That’s why when you have an awareness of cosmic laws and your own mental habits, you can distinguish clearly a thin line between all of your mental spectrums.

Only through pure awareness, you can have an abundance of mental health.  Mental health is truly wealth.

Cultivating pure self-awareness is one of the beautiful and mature processes every person needs to do in order to gain mental clarity and health.

Practicing meditation on daily basis will help you to cultivate awareness.

Meditation means being an objective observer.

Meditation with Master Ojas Oneness

Observe everything without any personalization or wanting. If you can tune beyond your body and mind in a totally objective manner you will start to cultivate your awareness.

Once you become aware, you will master your mind and your mental health will be in your control.

Say “No” to your assumptions

So, say “No” to your assumptions and practice to cultivate your awareness and enjoy mental health in the precious life.

Everything exists on the earth for a reason,

If you don’t appreciate life as it is, it’s not worth trying hard to earn money or fame.

Enjoy the breath, your relationship, and connection, and live the life like a child with an open heart and open mind. Laugh, thrive, and share your blessings! That makes your life beautiful! 

See more Master Ojas Oneness’ s Message – Click HERE

1 thought on “[Day 12] – The Inner Silence Journey of Master Ojas Oneness for 365 days – “What happening in your mind””

Leave a Comment

ARTICLE

Blogs & News

Ojas Oneness’ daily wisdom quotes, recaps of our retreats, or our Transforming Art blog, video and audio library, etc. – all are to be found in our “Blogs & News”!

Day 68 - Compassion for animals and friend...
The habit of eating Regarding food, people from across the world follow the habits of their ancestors and traditions....
Day 67 - Achieving and exploring both look...
Are you born to achieve something or born to explore something? When you are trying to achieve something, you are put...
Day 66 – Conflict to congruity – Message f...
The Art of Avoiding Conflict and the Art of Going Through Conflict: Always be mature enough to eliminate the conflict...
Day 65 – The Awakened sense – Message from...
Living Unconsciously is the root cause of all suffering and chaos in the world There are tons of crisis in the world:...
Day 64 -The broken heart is a way to accep...
Master Oneness is on a journey of inner silence for 365 days. This is the period when he will prepare for the journey...
Day 63 – Sports and adventurous activities...
Living Unconsciously is the root cause of all suffering and chaos in the world There are tons of crisis in the world:...
Day 62 – The Art of intimacy 
Living Unconsciously is the root cause of all suffering and chaos in the world There are tons of crisis in the world:...
Day 61 – Be realistic and rational...
Living Unconsciously is the root cause of all suffering and chaos in the world There are tons of crisis in the world:...
Day 60 – Sympathy, Empathy, and Compassion...
Living Unconsciously is the root cause of all suffering and chaos in the world There are tons of crisis in the world:...
Day 59 - Conscious relationship
Living Unconsciously is the root cause of all suffering and chaos in the world There are tons of crisis in the world:...
Day 58 - God, Science & Beliefs - Mess...
Living Unconsciously is the root cause of all suffering and chaos in the world There are tons of crisis in the world:...
Day 57 –Religion, Spirituality, God, and t...
Living Unconsciously is the root cause of all suffering and chaos in the world There are tons of crisis in the world:...
Day 56 – Being a Pioneer and Sailing throu...
Living Unconsciously is the root cause of all suffering and chaos in the world There are tons of crisis in the world:...
Let’ s Celebrate Conscious Tet 2023!
Let this Tet be a truly meaningful celebration! Because it gives us the possibility to meet our families and friends....
Day 55 - Living survival and living minima...
Living Unconsciously is the root cause of all suffering and chaos in the world There are tons of crisis in the world:...
Day 54 - Message from Master Oneness
Living Unconsciously is the root cause of all suffering and chaos in the world There are tons of crisis in the world:...
Day 53 - Never give up - Message from Mast...
Living Unconsciously is the root cause of all suffering and chaos in the world There are tons of crisis in the world:...
Year of Silence Day 52 The Subtle Differen...
The Subtle Difference Between Wisdom and Knowledge. May you lack knowledge but possess wisdom, or may you lack wisdom...
When "Thriving", you can accomplish anythi...
Living Unconsciously is the root cause of all suffering and chaos in the world There are tons of crisis in the world:...
Imposing Creates Division and Conflict - M...
Living Unconsciously is the root cause of all suffering and chaos in the world There are tons of crisis in the world:...

Artists & Speakers in Environment

AA23 - Michelle Carrera

Michelle Carrera

Vegan Activist
Minh Phương

MINH PHƯƠNG

Thành viên Concious Teens

Phương biết đến dự án Teen tỉnh thức cách đây 4 tháng, ban đầu bạn ấy không nghĩ nó là sự tình cờ mà là Vũ trụ gửi mình một cơ hội để bạn ấy chuyển hóa bản thân, và Phương nắm bắt điều đó. Phương muốn nói rằng thật sự rất hạnh phúc khi được tham gia vào dự án, được làm việc cùng những người bạn tỉnh thức, luôn nâng đỡ bạn ấy và cùng có sự nhất quán trong mục tiêu là giúp đỡ những người khác. Minh Phương mong có thể đưa Teen tỉnh thức tới thật nhiều bạn trẻ khác để họ nhận ra vẻ đẹp bên trong họ và bắt đầu quá trình chuyển hóa.

Thiên An

THIÊN AN

Thành viên Concious Teens

Luôn hướng đến một cuộc đời hoà hợp giữa con người với con người và với thiên nhiên. Đối với bạn ấy, mỗi ngày trôi qua đều là những cơ hội trải nghiệm tuyệt vời để hiểu sâu hơn về giá trị của cuộc sống.

Hiện nay, với vai trò là một trong ba bạn tiên phong của dự án Thiếu Niên Tỉnh Thức toàn cầu, Thiên An mong rằng sẽ lan truyền cảm hứng về sự tỉnh thức đến với nhiều thanh thiếu niên trên toàn thế giới. Cùng với đó là luôn hết mình đào sâu vào sự thật, không ngừng phát triển và sáng tạo để mang đến những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng.

Cẩm Hà

CẨM HÀ

Thành viên Concious Teens

14 tuổi với niềm đam mê được sáng tạo và mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng. Bạn ấy tin rằng chia sẻ và giúp đỡ mọi người trên con đường chuyển hoá của họ chính là sứ mệnh cao cả của Hà.

Bên cạnh đó, bạn ấy luôn yêu thích việc được trải nghiệm cuộc sống muôn màu, và dự án Conscious Teens chính là nơi khiến bạn ấy có những trải nghiệm tuyệt vời cho cuộc hành trình chuyển hoá của chính mình. Vì thế, Cẩm Hà mong muốn chia sẻ, lan toả những không gian tỉnh thức, đầy giá trị đến với mọi người để cùng nhau chuyển hoá và đi sâu vào cốt lõi của cuộc sống.

Artists & Speakers in Enlightenment

AA 38 _Michel-Pascal

Michel Pascal

Meditation teacher, , film director of spiritual documentaries, Transformational Meditation singer,….
AA20 -Pari Patri

Pari Patri

Executive Spiritual Coach, Meditation Teacher, Energy Worker
AA28 Temple Hayes

Temple Hayes

Global Spirtual Leader, Author, Difference Maker
AA16-Cristian Eltrayan

Cristian Eltrayan

International holistic speaker, Soul Healing therapist
200513191_4245676825454211_9021071576399246209_n

Master Niranjan Banka

Founder of Inner Flow Healing
AA 15 Windy Zarah

Zarah Windy

Energy Healer, Mentor and Coach
AA17 _ Mukesh Joyful

Mukesh Joyful

Spiritual Master
AA18 Sahil

Sahil Kandoi

Spiritual Master , Founder of Awakened Youths & National President of PSSM PYMA
AA 34 - Nguyễn Hồng Huấn

Nguyen Hong Huan

Speaker, book author
AA40 Van Anh

Van Anh

Co Founder & Host @Be Blessed Sacred Feminine Tribe

Arts & Speakers in Health

AA32- Shreans Daga

Shreans Daga

Manifestation Mentor & Breathwork Coach
cô Thảo

Dinh Thi Hương Thao

Dienchanist
AA08 - Aneta

Aneta Kichenko

Vegan Chef of Heal & Celeb Restaurant
AA10 - Hong

Phương-Hồng Nhất Lê

International Breastfeeding/ Child Nutrition/ Parenting Counselor
AA 14 DR Romy

Dr Romy Paredes MD

Holistic Medical Doctor
AA36 - Hoành Nguyễn

Hoanh Nguyen

Kundalini Yoga & Mantra Meditation Instructor
AA39- Maha Al Musa

Maha Al Musa

Award Winning Independent Childbirth Educator

Arts & Speakers in Art

BEST_PHOTO_BROWNBG_512

Master Ojas Oneness

Founder of Diviners Movement
AA13Nemo

Nimesh Patel (Nimo)

Singer, Musician
AA22 - Kasara

Professor Kasara

Professor & General Director of UCM Teaching & Research Center.
AA31 _Karen Drucker

Karen Drucker

Healing song writer, singer, author
AA33 - Nina Rao

Nina Rao

Kirtan singer
AA09 - The Alchemy Affair

The Alchemy Affair (Mike)

Music Band
AA - 37 AnhKien4

Trinh Trung Kien

Songwriter & singer
AA12 Minh Quan

Minh Quân Bùi

TV host, singer, actor
AA24 - Maya Banawa

Maya Banawa

Prophetic Artist Healer | Genuine Voice Coach & Sacred Life Guru
AA01 - Anand

Anand

Zumba Trainer
AA02 - Standford Reid

Stanford Reid

Singer/Instrumentalist
AA27 Linh An

Linh An

Jazz Dancer
AA03 - Ho Nhat Ha

Hồ Nhật Hà

Composer, Singer, Author
AA07 - Kali Dan

Kali Dan

Spray Paint Artist
AA19 Kavita

Kavita Saraf

Art Therapist, Life Coach, Soft Skill Trainer
AA30

Petr Pospisil

Overtone chanter, soundhealer
AA06 - Thủy Tiến

Hồng Thủy - Trần Tiến

Acroyoga performer
AA35 - Tien Zenda Nguyen2

Tien - Zenda Nguyen

MC, Yoga & English teacher-preneur
AA42

Edo Kahn

Mantra Musician
AA43

Ruth Broyde Sharone

Creator of INTERFAITH: The Musical
AA41 JessMagic-3

Jess Magic

Heartist