volunteer-page

Hãy là tình nguyện viên của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với đội tình nguyện Diviners. Đó là một công việc quý giá nhất để trải nghiệm sự thiêng liêng bên trong và tìm thấy sức mạnh thần thánh độc đáo của bạn. Vui lòng đọc các mã kỷ luật dưới đây để tham gia nhóm Tình nguyện viên của chúng tôi.

Các quy tắc kỷ luật để trở thành Tình nguyện viên của Divine
  1. Bạn phải thực hành 2 lần khóa học vipassana 10 ngày và dịch vụ 10 ngày tại các trung tâm Vipassana. Nó sẽ giúp bạn hiểu được Tầm quan trọng sâu sắc nhất của hòa giải và cung cấp cho bạn rất nhiều kỷ luật. Lưu ý: (Khóa học Vipassana miễn phí trên toàn thế giới)

  2. Hoàn thành khóa học nghệ thuật biến hình

Bằng cách làm theo 2 bước trên, quá trình đủ điều kiện để trở thành Tình nguyện viên.

TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM GIA

(English) Diviners organization was founded in the year 2014 in India by Ojas Oneness. formed to show the path of enlightenment through the Arts & Meditation. Our platform is to unite all awakened artists & consciousness people from around the world to give support to world peace & Celebration of Life.
TRUNG TÂM DIVINERS
backtotop