Hỗ trợ, cộng tác, tôn trọng sự tồn tại của nhau và cùng nhau phát triển trong sự hiểu biết và giác ngộ của cuộc sống

  • 17/06/2020
  • Ojas Oneness
  • 1412

 

Bạn và Tôi cùng tồn tại ở thế giới loài người, chúng ta trông có vẻ khác nhau và có thể chọn lựa của chúng ta khác nhau. Nhưng điểm chung độc nhất là, để trải nghiệm một cuộc sống trọn vẹn nhất, tất cả chúng ta cần hợp nhất sự kiên nhẫn, tình yêu bản thân, sự tập trung đúng đắn, sự cam kết, lòng trung thực, niềm tin, lòng trung thành, niềm hy vọng và sự vị tha. Trong trường hợp này tất cả chúng ta đều có cùng một mục đích, tất cả chúng ta đều trải qua cùng một cuộc sống, tất cả chúng ta đều đang hướng tới sự tự nhận thức. Vì thế Cộng Tác là lựa chọn đúng đắn hơn là ganh đua. Tính cách và nhận thức của chúng ta sẽ hoàn toàn khác nhau trước và và sau khi tỉnh thức. Khi một người được tỉnh thức, toàn bộ sự tập trung hoạt động của người ấy là để trải nghiệm Sự Hợp Nhất. Chúng ta sẽ thấy thế giới này là một nơi tốt đẹp hơn khi mà có sự cộng tác và hợp nhất. Không có trải nghiệm trạng thái tỉnh thức (tái sinh), chúng ta sẽ không thể thấy được khả năng cộng tác và hợp nhất sâu sắc hơn. Bây giờ hãy nhìn vào thế giới hiện tại, sự cạnh tranh, thương mại và trò chơi quyền lực đang diễn ra ở khắp mọi nơi. Quyền lực đang chuyển từ người này sang người khác, người nắm quyền lực, anh ta /cô ta đang giả vờ như họ là những nhà lãnh đạo hoặc thậm chí là những kẻ độc tài. Nhưng trong hiện thực thuộc về vũ trụ, không ai cai trị ai cả. Tạm thời, chúng ta có thể có được khả năng lãnh đạo để hỗ trợ hệ thống nhưng chúng ta phải nhớ rằng khi ai đó lợi dụng khả năng lãnh đạo của mình, anh ta sẽ không bao giờ có thể trải nghiệm cuộc sống trọn vẹn này, thực tế anh ta sẽ bị mắc kẹt trong cái tôi của chính mình. Cuối cùng anh ta sẽ chết trong đau khổ.

Thông điệp duy nhất là, cuộc sống của bạn không phụ thuộc vào các quy tắc của hệ thống con người, mà nó hoàn toàn được giám sát bởi hệ thống vũ trụ.

Một khi bạn biết làm thế nào để sống theo hệ thống vũ trụ, không ai có thể kiểm soát bạn từ bên ngoài.

Chúng ta hãy quan tâm rằng chúng ta đang sống cùng một cuộc sống với cùng một mục đích. Chúng ta hãy nâng cao nhận thức của mình lên trên sự tham lam của bản thân. Tất cả chúng ta hãy ngừng cố gắng kiểm soát người khác để bảo vệ quyền lực và niềm tự hào của chúng ta.

Hỗ trợ, cộng tác, tôn trọng sự tồn tại của nhau và cùng nhau phát triển trong sự hiểu biết và giác ngộ của cuộc sống.

Ojas Oneness

Blog Gợi ý

Tổ chức Diviners được thành lập vào năm 2014 tại Ấn Độ bởi Ojas Oneness với sứ mệnh chỉ ra con đường Khai sáng thông qua Nghệ thuật & Thiền định. Nền tảng của chúng tôi là hợp nhất tất cả các nghệ sĩ và những người Tỉnh thức từ khắp nơi trên thế giới để hỗ trợ cho hòa bình thế giới & Sự lễ hội của cuộc sống.
TRUNG TÂM DIVINERS
backtotop