Tính toàn diện trong ý thức của chúng ta

  • 23/05/2020
  • Ojas Oneness
  • 1369

Cuộc sống sẽ phiền não khi loài người ý thức theo kiểu vô thức ! Chúng ta không bao giờ có thể trải nghiệm sự toàn thể và vẹn nguyên chừng nào mình chưa ứng xử khách quan với những điều xảy ra trong ý thức mình. Mọi người chủ yếu sống trong trạng thái biết vô thức. Hãy xét ví dụ này: Sau khi ai đó mắng chúng ta, chúng ta trở nên tỉnh táo với những từ được sử dụng không tốt về mình, nhưng chúng ta lại không nhận thấy được rằng chúng ta bị ám ảnh về sự tức giận khi cứ nghĩ đi nghĩ lại về vụ việc. Khi chúng ta rút tiền từ ngân hàng, chúng ta đột nhiên ý thức rằng số tiền này có thể bị kẻ nào đó đánh cắp mà quên nhận ra rằng mình đang rơi vào sợ hãi. Những suy nghĩ, cảm xúc, tình cảm, phản ứng này có thể xảy ra trong ý thức của chúng ta, chúng ta chỉ cần hoàn toàn đạt được thái độ khách quan đối với toàn bộ những cảm xúc và nghiên cứu hệ thống năng lượng của chúng ta như một nhà khoa học, sau đó chúng ta mới đạt được ý thức tổng thể. Tính toàn diện trong ý thức của chúng ta phản ánh sự Hài hòa nội tâm và thế giới xung quanh. Thực hành sẽ đạt được một ý thức tổng thể, tràn đầy phước lành và trở nên vui vẻ.

Blog Gợi ý

Tổ chức Diviners được thành lập vào năm 2014 tại Ấn Độ bởi Ojas Oneness với sứ mệnh chỉ ra con đường Khai sáng thông qua Nghệ thuật & Thiền định. Nền tảng của chúng tôi là hợp nhất tất cả các nghệ sĩ và những người Tỉnh thức từ khắp nơi trên thế giới để hỗ trợ cho hòa bình thế giới & Sự lễ hội của cuộc sống.
TRUNG TÂM DIVINERS
backtotop