(Tiếng Việt) Ojas Quote 8/4/2021

  • 07/04/2021
  • Ojas Oneness
  • 75

(Tiếng Việt)

Lòng biết ơn là Thái độ tốt nhất, điều đó làm bạn biết ơn cuộc sống,  mở ra những kênh của sự thịnh vượng. Đừng bỏ lỡ lòng biết ơn trong từng khoảnh khắc của bạn. Bất cứ khi nào bạn nói Cảm ơn hoặc Xin lỗi, hãy nói với một trái tim rộng mở và với nhận thức đầy đủ.

Blog Recommend

The Diviners organization was founded in India by Ojas Oneness in 2014. It was created to offer the world a path of spiritually awakened transformation by way of meditation and the arts. Our platform is to unite awakened artists and people living consciously around the world to support world peace and encourage the celebration of Life.
DIVINERS CENTER
backtotop