(Tiếng Việt) Ojas Quote 6/4/2021

  • 05/04/2021
  • Ojas Oneness
  • 149

(Tiếng Việt)

Khi bạn bị tổn thương bởi nỗi sợ hãi và tất cả mô thức độc hại, hệ thống chữa lành của bạn sẽ mặc nhiên giảm đi tính hiệu quả và là nguyên nhân dẫn đến các loại bệnh khác nhau. Sự thật là, cơ thể có sức mạnh để tự hồi phục và chữa lành. Điều duy nhất chúng ta cần là một môi trường để tiến trình này hiệu quả.

Blog Recommend

The Diviners organization was founded in India by Ojas Oneness in 2014. It was created to offer the world a path of spiritually awakened transformation by way of meditation and the arts. Our platform is to unite awakened artists and people living consciously around the world to support world peace and encourage the celebration of Life.
DIVINERS CENTER
backtotop