(Tiếng Việt) Ojas Quote 30/3

  • 30/03/2021
  • Ojas Oneness
  • 98

(Tiếng Việt)

Cảm xúc là sức sống,

Nếu chúng ta kìm nén, nó sẽ trở nên chán nản. Nếu chúng ta chú tâm bày tỏ chúng, cuộc sống sẽ trở nên trôi chảy hơn. Thể hiện nó một cách đầy đủ, chúng ta có thể chuyển hoá cảm xúc thành sáng tạo.

Khi cảm xúc của chúng ta trở nên sáng tạo, chánh niệm bắt đầu.

 

Blog Recommend

The Diviners organization was founded in India by Ojas Oneness in 2014. It was created to offer the world a path of spiritually awakened transformation by way of meditation and the arts. Our platform is to unite awakened artists and people living consciously around the world to support world peace and encourage the celebration of Life.
DIVINERS CENTER
backtotop