(Tiếng Việt) Ojas Quote 2/4/2021

  • 02/04/2021
  • Ojas Oneness
  • 96

(Tiếng Việt)

Dọn dẹp các vấn đề có nghĩa là làm sạch tâm trí. Trong cuộc sống tâm trí là vấn đề, không có gì khác. Tâm trí là phương tiện (cầu nối) giữa bạn và cuộc sống của bạn. Nếu phương tiện đủ tốt, cuộc sống tự nhiên trở nên tốt. Hãy để chúng ta làm việc với nó.

Blog Recommend

The Diviners organization was founded in India by Ojas Oneness in 2014. It was created to offer the world a path of spiritually awakened transformation by way of meditation and the arts. Our platform is to unite awakened artists and people living consciously around the world to support world peace and encourage the celebration of Life.
DIVINERS CENTER
backtotop